Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wymaga podpisania umowy, która określać będzie warunki usługi dystrybucji energii, bądź niezbędne jest zawarcie umowy kompleksowej na dystrybucję i zakup energii. Nie są to jedyne dokumenty, jakie obie strony umowy są zobowiązane przestrzegać. Zasady i obowiązki stron w zakresie eksploatacji i korzystania z sieci dystrybucyjnej są także opisane w Instrukcji Współpracy Ruchowej oraz Instrukcji Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej. Jakie informacje zawierają?

Co mówi Instrukcja Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej dystrybucyjnej?

Każdy operator systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego ma obowiązek opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci. Instrukcja ta jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedmiotowy dokument zawiera szczegółowy opis warunków korzystania z sieci dystrybucyjnej, zasady przyłączania podmiotów do sieci oraz ogólne zasady obsługi i eksploatacji urządzeń odbiorców końcowych. Instrukcja ta definiuje dodatkowo wymagania techniczne dla urządzeń w sieci oraz podaje kryteria bezpieczeństwa funkcjonowania całego systemu elektroenergetycznego.
Właśnie z tego dokumentu można się dowiedzieć, jakie uprawnienia i obowiązki mają zarówno wytwórcy energii, jak i jej odbiorcy. Tutaj też jest opisany sposób realizacji tzw. sprzedaży rezerwowej.

Co zawiera Instrukcja Współpracy Ruchowej (IWR)?

To drugi bardzo ważny dokument, z którego użytkownik dowiaduje się o zasadach współpracy
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. W praktyce mówimy o regulaminie eksploatacji urządzeń odbiorcy (zwykle Stacji transformatorowej lub Głównej Rozdzielni SN), których działanie może bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo eksploatacji i stan pracy sieci elektroenergetycznej Zakładu Energetycznego.

Instrukcja określa zasady funkcjonowania sieci odbiorcy i w pewnym zakresie dostawcy w warunkach kryzysowych i normalnej eksploatacji, a także wytyczne do przeciwdziałania awariom i ograniczeniu ich skutków. W/w dokument definiuje zasady i procedury, związane z odłączeniem planowym lub awaryjnym zasilania odbiorcy i czynności łączeniowe.

IWR ujmuje również osoby funkcyjne i decyzyjne ze strony Zakładu Energetycznego i Odbiorcy.

Świadczenie usługi dystrybucji energii do odbiorcy wymusza opracowanie przez niego i wdrożenie Instrukcji Współpracy Ruchowej, uzgodnionej z przedsiębiorstwem energetycznym.
Z treścią IWR muszą być zapoznane służby ruchowe podmiotu, który ma być przyłączony do tej sieci.

Nadzór nad siecią elektroenergetyczną oraz pilnowanie tego, by jej działanie przebiegało zgodnie z przepisami, można zlecić firmie Wasztan, która specjalizuje się w tego typu usługach. Zajmuje się ona również tworzeniem i uzgadnianiem Instrukcji Współpracy Ruchowej.

Dzięki Instrukcji Współpracy Ruchowej odbiorca wie jakie obowiązki ciążą na nim podczas użytkowania sieci oraz gdzie znajduje się granica eksploatacji urządzeń dostawcy i odbiorcy.

Ponadto dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące układu zasilania.

Poprzedni artykułObuwie robocze BHP – poznaj rodzaje
Następny artykułDlaczego warto wybrać hotel blisko plaży?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj