Jakie obowiązki spoczywają na kierowniku budowy? Co powinieneś wiedzieć przed rozpoczęciem budowy.

Żadna zakrojona na szeroką szale budowa lub remont nie mogą być realizowane gdy brak jest odpowiedzialnego za te przedsięwzięcie kierownika budowy, który czuwa na prawidłowością prowadzonych prac oraz dba o dopełnienie wszelkich formalności. Kim jest taka osoba i jak kształtuje się jej szczegółowy zakres obowiązków? Na te pytania odpowiemy w ramach dzisiejszego artykułu.

Jak informuje nas kierownik budowy z Poznania; nie każdy zdaje sobie sprawę, że kierownikiem budowy nie może być osoba przypadkowa, wyłącznie luźno związana z branżą. Stanowisko takie pełnić może tylko taka osoba, która oprócz wymaganego wykształcenia kierunkowego posiadać będzie certyfikat, który zaświadczy o przebyciu właściwego szkolenia w tym zakresie, bowiem odpowiadać ona będzie za jakość wykonanych prac i zużytych materiałów oraz za bezpieczeństwo wszystkich na placu budowy i w jej pobliżu. Jeszcze dokładniej definiują to przepisy prawa polskiego, które określają jego obowiązki. Spójrzmy bliżej na nie.

Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami za sporządzenie i weryfikację planu bezpieczeństwa jeszcze przed realizacją projektu odpowiedzialność ponosi kierownik budowy, co w efekcie pozwoli na wyeliminowanie, a przynajmniej zminimalizowanie możliwych do wystąpienia w trakcie realizacji robót ewentualnych czynników ryzyka. Następną dość istotną kwestią jest dopilnowanie wykonania wszelkich prac przewidzianych w planach budowy krok po kroku oraz zagwarantowanie inwestorowi właściwej jakości realizacji poszczególnych jej etapów. Przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego po zakończeniu prac i niezwłoczne powiadomienie inwestora to jedno z ostatnich zadań rzeczonego eksperta. Wiedzieć powinniśmy, że protokół ten nie musi zostać w trybie pilnym podpisany przez inwestora, szczególnie wtedy, gdy stwierdziliśmy uchybienia lub nieścisłości wykonanych robót. W takim przypadku kierownik budowy zleca podwładnym usunięcie niedociągnięć celem doprowadzenia do końcowej finalizacji realizacji przedsięwzięcia.

Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do niebezpieczeństw, które czyhać mogą podczas budowy nie tylko na samych pracowników ale i na osoby postronne, znajdujące się w pobliżu miejsca realizacji projektu. Posiadanie sprawdzonych informacji o możliwości wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, które kierownik budowy jest w stanie ograniczyć lub zminimalizować wykorzystując do tego specjalistyczne środki, nakłada na niego obowiązek niezwłocznego informowania o tym fakcie inwestora. Nie ujawnienie ich powodować może odpowiedzialność karną, wysoką grzywnę lub gdy wywołają one skutki narażenia zdrowia i życia ludzi może to być kara nawet pozbawienia wolności czy utratą prawa do wykonywania zawodu.

Wydawać by się mogło, że praca kierownika budowlanego jest zajęciem łatwym i przyjemnym. Nie musi on bowiem brudzić sobie rąk, a jedynie nadzoruje przebieg poszczególnych faz realizacji projektu, nieprawdaż? Nic bardziej mylnego! Jest on kręgosłupem i szyją przedsięwzięcia, a pracownicy jego rękoma. Żaden projekt nie zostanie zakończony bez jego zaangażowania ani odebrany przez inwestora bez zastrzeżeń.

Poprzedni artykułCzym są sprężarki? Ich podział i funkcje
Następny artykułZestaw głośnomówiący. Najlepsze rozwiązania do samochodu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj